Rekruttering


 

Rekrutteringen tilpasses din virksomheds ønsker og behov. Nedestående proces har til formål at definere de arbejdsvilkår som gives i den ledige stilling, så klart og præcist som muligt. Som kan danne afsæt for tiltrækning, ansøgning, søgning samt udvælgelse af de bedst egnede kandidater.

Processen kan indeholde:

 • Indledende møde og udfærdigelse af samarbejdsaftale.
 • Interviews og udarbejdelse af person og jobprofil herunder succeskriterier, in-placement forløb, samt evt. jobrelateret case.
 • Udarbejdelse og godkendelse af stillingsannonce, der indrykkes i relevante medier.
 • Interviews og gennemførelse af personprofilanalyse med egnede kandidater.
 • Udarbejdelse og godkendelse af dagsorden for ansættelsessamtalens 1. møde.
 • 1. møde præsentation af 2-3 bedst egnede kandidater.
 • Interviews med referencepersoner på den/de kandidater, du satser på.
 • Udarbejdelse og godkendelse af dagsorden for ansættelsessamtalens 2. møde.
 • 2. møde med udvalgte kandidater.
 • Opfølgningsmøde med kandidat og virksomhed halvejs inde i den aftalte garanti periode.

Out placement

Ønsker du, at en af dine medarbejdere skal have et godt afsæt til at komme videre, kan jeg tilbyde følgende forløb, der tilpasses din virksomhed og medarbejders ønsker.

 

 • Indledende møde med virksomhed og medarbejder herunder udfærdigelse af samarbejdsaftale.
 • Afklaring af nuværende situation (defusing), forberedelse af kompetence/incitament afklaring, mailklienter og profiler.
 • Kompetence/incitament afklaring p.b.a. CV analyse og personlighedsprofil. Forberedelse af jobjagt, ansøgning og CV udformning.
 • Jobjagt, ansøgning og CV udformning & telefonkontakt. CV databaser & uopfordret ansøgninger.
 • Livline – i 3 måneder.
 • Jobsamtaletræning (selvkonfrontation og action learning). Løbende sparring før og efter ansøgninger og samtaler.

Andre ydelser

 • Administration i forbindelse med virksomhedens egen rekrutteringsproces.
 • Afholdelse af indledende interview m. personlighedsprofil.
 • Mødedag i virksomheden ifb. med interview.
 • Sparring i forbindelse med teamudvikling.